สายคล้องพิมพ์ 4 สี ระบบ Sublimation ขนาด 20 มม.
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน / รับขั้นต่ำ 50 เส้น
ติดต่อสอบถาม

สายคล้องพิมพ์ 4 สี ระบบ Sublimation ขนาด 20 มม /โลโก้เรซิ่น 1 จุด / คลิปเหล็กตัวดีด