สายคล้องพิมพ์ 4 สี ระบบ Sublimation ขนาด 20 มม.
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน / รับขั้นต่ำ 50 เส้น
ติดต่อสอบถาม

สายคล้องพิมพ์ 4 สี ระบบ Sublimation ขนาด 20 มม / เย็บปลาย / รีลีสฮุค / คลิปเหล็กตัวดีด