สายคล้อง รุ่นประหยัด
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน / รับขั้นต่ำ 50 เส้น
ติดต่อสอบถาม

สายคล้องบัตรขนาด 10 มม ไม่สกรีน / ล็อคเหล็ก / รุ่นประหยัด