สายคล้องซิลค์สกรีน
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน / รับขั้นต่ำ 50 เส้น
ติดต่อสอบถาม

สายคล้องบัตรขนาด 10- 20 มม / สกรีน 1 สี / คลิปเหล็ก / ลูกปัดปรับระยะ